Obvestilo

LICENČNI SEMINAR UEFA B IN C – 13.02.2022
SPrememba datuma izvedbe!

Spoštovane trenerke in trenerji,
zaradi epidemičnih razmer v državi in posledično prepovedi javnih prireditev, bomo na podlagi sklepa UO DNTOZ Ljubljana, licenčni seminar UEFA B in C, izvedli v živo, ko se bodo razmere glede COVID-19 izboljšale, predvidoma pa v mesecu aprilu oz. najkasneje v mesecu maju.
O novem terminu boste pravočasno obveščeni.
Ob tej priliki prosimo vse, ki še niste, da poravnate članarino za leto 2022.

Dušan Razboršek l.r.
Predsednik DNTOZ Ljubljana

Dousposabljanje – Strokovni delavec 1

Spoštovani!

Kot ugotavljamo, je še nekaj naših kolegov, ki niso opravili dousposabljanja za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet / Strokovni delavec 1 – športno treniranje – futsal.

Ena od možnosti je ponujen razpis Fakultete za šport, ki ponuja tečaj obveznih predmetov (ki so bili na našem dousposabljanju in so predpisani v Zakonu o športu RS) pod pogoji, ki so navedeni v razpisu.

Plačilo članarine DNTOZLJ za leto 2022

PLAČILO ČLANARINE za leto 2022 v znesku 20€ se izvede na:

DNTOZLJ,
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0204 2025 4874 628, koda namena OTHR
Namen: pl. član. za (ime in priimek), za l. 2022, sklic 00 20-2022.

Članarino plača trener sam!
V kolikor bo za kakšnega trenerja članarino plačala druga oseba, naj v namen obvezno navede IME in PRIIMEK trenerja, za katerega je članarina plačana.

VABILO ZA SODELOVANJE V SPLETNI RAZISKAVI »VRAČANJE MLADIH V ŠPORT V ČASU UKREPOV COVID-19 PANDEMIJE«

Spoštovana trenerka, spoštovani trener (selekcij od U13 do U19 oz.
športnikov od 12-20 leta starosti).

Naprošamo vas za sodelovanje v spletni anketi, ki vam ne bo vzela več
kot 10 minut vašega dragocenega časa. Glavni namen raziskave je
ugotavljati, kaj so in bodo v prihodnosti pomenili »prisilni« premori
zapiranja športa mladih, ki so bili udejanjeni kot ukrepi za zajezitev
COVID-19 pandemije, za športno participacijo mladih v organiziranem
športu (generacije športnikov od U13 do U19) in kako to vpliva na
klubsko in društveno športno dejavnost.

Spletna raziskava je nastala v okviru programa »Šport mladih v
primežu ukrepov COVID-19 epidemije – možne posledice za vrhunski
šport«, ki ga izvaja Inštitut za kineziološke raziskave pri
Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in je sofinanciran s strani
Fundacije za šport RS.

Več o raziskavi in samo spletno anketo, ki bo odprta do 10. decembra
2021 pa najdete na spletni
povezavi:https://1ka.arnes.si/VRNITEVSPORTMLADIH [1]

V naprej se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Katarina Puš, mlada raziskovalka

Young Researcher

Inštitut za kineziološke raziskave
Institute of Kinesiology Research

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER

CENTRO DI RICERCHE SCIENTIFICHE CAPODISTRIA

SCIENCE AND RESEARCH CENTRE KOPER

Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, SLOVENIJA

T: +386 5 66 37 700; F: +386 5 66 37 710; www.zrs-kp.si

DOUSPOSABLJANJE

Dousposabljanje morajo opraviti vsi trenerji, ki želijo delovati v
športu, kakor tudi trenerji, ki želijo nadaljevati izobraževanje po
programih šolanja kadrov NZS.

Sklep Komisije za šolanje kadrov:

  Kandidati, ki še niso opravili do-usposabljanja za 1. in 2. stopnjo usposobljenosti (nogomet, futsal), lahko to opravijo na 2 načina:

        * Opravijo do-usposabljanje za 1. stopnjo preko drugih pooblaščenih
institucij (FŠ, OKS..) pod pogoji, ki jih določajo njihovi razpisi;
        * Se redno vpišejo na usposabljanje za 1. oz. 2. stopnjo (po
opravljeni 1. stopnji), poslušajo predavanja iz zahtevanih vsebin,
opravijo izpit in poravnajo stroške usposabljanja. Ob naslednjih
razpisih v letu 2022 se tem kandidatom ob rednih razpisih omogoči
najmanj 5 mest.
        * Kandidatom, ki se prijavijo na redno usposabljanje, se stroški
usposabljanja znižajo za že opravljene in priznane vsebine.
        * Kandidati Trener UEFA B morajo opraviti 1. in 2. stopnjo
do-usposabljanja.

S spoštovanjem,

Zdenko Maučec

ZNTS, gen. sekretar

RAZPIS SPLETNEGA TEČAJA OBVEZNIH VSEBIN ZA PROGRAME USPOSABLJANJA ZA STROKOVNO DELO V ŠPORTU 1. STOPNJE

Fakulteta za šport razpisuje sklop predavanj obveznih vsebin, ki predstavljajo obvezni del vseh programov usposabljanja  1. stopnje sprejetih po Zakonu o športu, ki je stopil v veljavo 24.6.2017.

Tečaj bo izveden na daljavo, torej preko ene od aplikacij za učenje na
daljavo (Zoom).

TRAJANJE TEČAJA

Tečaj traja od 19.10.2021 do 28.10.2021

Dan                                                                  Ura

Torek, 19.10.2021                                     16:00-18:00

Sreda, 20.10.2021                                     16:00-21:00

Torek, 26.10.2021                                     16:00-21:00

Sreda, 27.10.2021                                     16:00-21:00

Četrtek, 28.10.2021                                  16:00-21:00

Ponedeljek, 15.11.2021 (IZPIT)                 17:00-18:00

Več o razpisu si lahko preberete na povezavi
https://www.fsp.uni-lj.si/institut-za-sport/cvus/strokovno-usposabljanje/aktualni-tecaji/2021090709055517/

Upoštevanje že pridobljenih kompetence

Številni trenerji z nazivom UEFA A (stari programi), še nimajo urejenih potrdil oz. diplom o usposobljenosti za strokovno delo v športu, katere izdajatelj je Republika Slovenija. Država je vse trenerje tega nivoja uvrstila v Strokovni delavec 1, športno treniranje NOGOMET, kar pomeni, da v naslednji tekmovalni sezoni ne bodo mogli pridobiti licence UEFA A!

Vsi trenerji, ki te diplome (potrdila) še nimate, lahko na spodnji povezavi odprete dokument:

 UPOŠTEVANJE KOMPETENC.docx ( kB)

Slednjega je potrebno izpolniti, podpisati, priložiti zahtevane priloge in poslati na naslov: brane.elsner@nzs.si, ki vam bo na podlagi priloženih dokumentov uredil to potrdilo.

To potrdilo oz. diploma je dokument, ki vam omogoča delo v športu z vidika države in njenih organov (inšpektorjev), hkrati pa podlaga za izdajo licenc v naslednji tekmovalni sezoni.