Volitve ZNTS

Spoštovani trenerji, člani DNTOZ Ljubljana!

Obveščam Vas, da bodo v ponedeljek, 21.9., ob 17. uri na sedežu NZS, volitve za novo vodstvo Zveze nogometnih trenerjev Slovenije (ZNTS).

Dosedanji predsednik, g. Rudi Bračič se po skoraj treh desetletjih s predsedniškega mesta poslavlja.

Za obdobje petih let bomo izvolili novega predsednika, 4 podpredsednike, 3 člane nadzornega odbora, disciplinskega sodnika in člane pritožbene komisije.

Volitve in nov mandat z novimi ljudmi so priložnost, da se ves program in cilji dela ZNTS nadgradijo.

V ta namen smo skupaj stopili predstavniki Ljubljane, Maribora, Celja in Gorenjske ter sestavili naslednjo ekipo:

Naš kandidat za predsednika je Bojan Prašnikar (Celje).

Za podpredsednike predlagamo Boštjana Kamenška (Maribor), Dušana Razborška (Ljubljana), Damirja Roba (Lendava) in Sandija Valentinčiča (Nova Gorica).

K sodelovanju smo povabili tudi predstavnika Nove Gorice in Lendave, Sandija in Damirja.

Za člana nadzornega odbora predlagamo Damirja Pekiča (Maribor) in Janija Žilnika (Celje)

Za generalnega sekretarja Marka Trebca in komisarja za licence Robija Zorca (oba Gorenjska).

Za disciplinskega sodnika Bojana Ivanoviča (Ljubljana).

Strokovni svet bosta vodila Zdenko Verdenik in Brane Elsner (Ljubljana).

Zgoraj navedeni smo sestavili program dela, ki vam ga pošiljam v priponki.

Program podpirajo Oliver Bogatinov (Maribor), Dejan Močnik (Ljubljana), Janko Benčina (Celje) ter več trenerjev prve in druge lige.

Podpira nas tudi selektor Kek.

Proti kandidat za predsedniško mesto je Igor Bole (Koper). Podpredsednika pa Borut Jarc (MB) in Dušan Bezjak (NG).

Če menite, da je naš program in ekipa zadosten servis na Vaši trenerski poti, potem v ponedeljek držite pesti ali pa recite delegatom besedo podpore.

Hvala že vnaprej.

S spoštovanjem Vaš predsednik

Dušan Razboršek

program ZNTS 2020-2025 – Prašnikar z ekipo

Vabilo na 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana

VABILO NA 16. REDNO SKUPŠČINO DNTOZ LJUBLJANA,
KI BO V NEDELJO DNE 26.02.2017 V PROSTORIH
OSNOVNE ŠOLE ANTONA SLOMŠKA NA VRHNIKI
S PRIČETKOM OB 11,30 URI

Na osnovi STATUTA DNTOZ Ljubljana sklicujem 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana, ki bo v nedeljo dne 26.2.2017 v prostorih O.Š. Antona Slomška na Vrhniki s pričetkom ob 11 uri.

PREDLAGAM SLEDEČI DNEVNI RED:

 1. – OTVORITEV SKUPŠČINE
 2. – IZVOLITEV: DELOVNEGA PREDSEDSTVA
                            VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
                            ZAPISNIKARJA
                            OVEROVATELJA ZAPISNIKA
 3. – POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 4. – PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SKUPŠČINE
 5. – POROČILO O DELU DNTOZ LJUBLJANA
      FINANČNO POROČILO IN
      FINANČNI PLAN 2017
      POROČILO N. O. DNTOZ LJUBLJANA
 6. – PREDLOG: SPREMEMBA STATUTA DNTOZ LJ.
 7. – PREDLOG: PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE DNTOZ
 8. – PODELITEV PRIZNANJ
 9. – IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA DNTOZ LJUBLJANA
 10. – POBUDE IN VPRAŠANJA