DOUSPOSABLJANJE

Dousposabljanje morajo opraviti vsi trenerji, ki želijo delovati v
športu, kakor tudi trenerji, ki želijo nadaljevati izobraževanje po
programih šolanja kadrov NZS.

Sklep Komisije za šolanje kadrov:

  Kandidati, ki še niso opravili do-usposabljanja za 1. in 2. stopnjo usposobljenosti (nogomet, futsal), lahko to opravijo na 2 načina:

        * Opravijo do-usposabljanje za 1. stopnjo preko drugih pooblaščenih
institucij (FŠ, OKS..) pod pogoji, ki jih določajo njihovi razpisi;
        * Se redno vpišejo na usposabljanje za 1. oz. 2. stopnjo (po
opravljeni 1. stopnji), poslušajo predavanja iz zahtevanih vsebin,
opravijo izpit in poravnajo stroške usposabljanja. Ob naslednjih
razpisih v letu 2022 se tem kandidatom ob rednih razpisih omogoči
najmanj 5 mest.
        * Kandidatom, ki se prijavijo na redno usposabljanje, se stroški
usposabljanja znižajo za že opravljene in priznane vsebine.
        * Kandidati Trener UEFA B morajo opraviti 1. in 2. stopnjo
do-usposabljanja.

S spoštovanjem,

Zdenko Maučec

ZNTS, gen. sekretar