POMEMBNE INFORMACIJE – LICENČNI SEMINAR IN LICENCE ZA SEZONO 2021/2022

Vsi letošnji licenčni seminarji bodo potekali na daljavo in sicer do 25.06.2021.

Trenerji se morate na licenčni seminar prijaviti v sistemu REGISTA, ko se prijavite, boste prejeli mail o sprejetju vaše prijave za licenčni seminar preko spleta. Vsi, ki imate ažurne elektronske naslove, ste ali pa še boste prejeli navodila glede seminarja in kasneje tudi evalvacijski vprašalnik, ki ga boste morali vrniti in bo s tem vaša obveznost zaključena.
V kolikor kdo od prijavljenih trenerjev ni prejel elektronskega sporočila z navodili glede seminarja, prosimo, da kontaktira našega sekretarja na: info@dntoz-ljubljana.si.

Vse kotizacije za letošnje licenčne seminarje bo pokrilo DNTOZLJ in sicer za vse trenerje, ki imajo poravnano članarino. Prosimo tudi trenerje UEFA PRO, PRO in UEFA A, da ne plačajo kotizacije za licenčne seminarje, saj jih
bo DNTOZ Ljubljana plačal ZNTS.

Podajamo tudi pomembno informacijo glede trenerskih licenc, saj je UO DNTOZ Ljubljana na zadnji seji sprejel
sklep:

SKLEP: Prisotni člani UO soglasno sprejmejo sklep, da se vsem trenerjem UEFA B in C, ki so imeli potrjene licence za sezono 2020/2021 brezplačno podaljša licence za sezono 2021/2022, ob pogojem, da imajo plačane članarine.

Za vse, ki v sezoni 2020/2021 niso imeli potrjene licence plačajo 50% cene višine licenčnine. Za Licence UEFA PRO, PRO in UEFA A, pa trenerji plačajo licenčnino po predlogu ZNTS in sicer: Trenerji UEFA PRO 100%, PRO 80%,
UEFA A 60%, za UEFA B in C 50% redne cene.

S spoštovanjem,

DNTOZ Ljubljana