Izdaja licenc in plčailo licente (ZNTS)

IZDAJA LICENC IN PLAČILO LICENCE

UO ZNTS je na svoji 37. redni seji, dne 16.6.2020 sprejel naslednji sklep:
Licence se pričnejo izdajati s 1.7.2020. Zahtevek za izdajo licence se posreduje prek sistema REGISTA in bodo veljale od 1.7.2020 do 30.6.2021.

Več si lahko preberete v priloženem dokumentu.

Brdo pri Kranju