Posredovanje prijav za priznanja

Na osnovi Pravilnika o delu komisije za priznanja ZNTS, naprošamo vse trenerje, da posredujejo prijave za podelitev priznanj trenerjem za pomembne dosežke pri delu v trenerski organizaciji, strokovnem delu v društvih, MNZ, NZS, pri delu z reprezentanco in društvom, zvezam ali drugim športnim delavcem za zasluge v razvoju nogometa na področju delovanja ZNTS.

Prijave sprejemamo na e-naslovu: info@dntoz-ljubljana.si, najkasneje do 1.12.2017.