Vsa dokumentacija za skupščino

Objavljamo vso dokumentacijo v zvezi s skupščino.

Zapisnik 19. volilne skupščine DNTOZLJ

Zapisnik 18. skupščine DNTOZLJ

Vabilo in dnevni red za 20. redno skupščino DNTOZLJ – 31.08.2020 (1)

Zapisnik 17. skupščine DNTOZLJ

SPREMEMBE IN DOPOLNILA STATUTA DNTOZLJ po členih kaj se spremeni STATUT DNTOZ LJUBLJANA 2020 popravek UE Ljubljana

Potrditev realizacije programa dela DNTOZLJ za leto 2019

Poročilo strokovne komisije DNTOZLJ za leto 2018

Potrditev plana programa dela DNTOZLJ za leto 2020

Poročilo o delu strookvne komisije DNTOZLJ za leto 2019

Poročilo o delu UO DNTOZLJ za leto 2019 Poročilo o delu DNTOZLJ za leto 2019 Poročilo nadzornega odbora DNTOZ Ljubljana za leto 2019

LPDR 2019

Finančno poročilo DNTOZLJ za leto 2019

Finančni plan DNTOZLJ za leto 2020

DAVČNI OBRAČUN 2019 Ajpes potrdilo 201

Pomembno obvestilo za vse trenerje B in C

 

ZNTS je prejela veliko število klicev in prošenj  s strani trenerjev B in C  iz celotne Slovenije, ki niso uspeli pravočasno opraviti dousposabljanja za 1. oziroma 2. stopnjo, ki je pogoj za vpis trenerjev v razvid pri Ministrstvu za šport. Večina trenerjev se sklicuje oz. opravičuje s pandemijo korona virusa, ki je dejansko zelo prizadela nogometni šport in posledično tudi trenerje.

Da bi se tudi tem trenerjem, ki niso uspeli pravočasno opraviti dousposabljanja, (njihovo število je zelo veliko), omogočila izdaja licenc za tekmovalno sezono 2020/2021, je  na pobudo vodstva ZNTS  bila sklicana korespondenčna seja UO ZNTS za premostitev te problematike, ki je potekala od 31.7.2020 do 3.8.2020.

»UO ZNTS je na korespondenčni seji sprejel sklep, da se trenerjem, ki imajo strokovno usposobljenost B ali C, pridobljeno na NZS a niso uspeli pravočasno opraviti dousposabljanja,  omogoči izdaja licence B oziroma C  za tekmovalno sezono 2020/2021.«

Istočasno se opozarja vse te trenerje, da z vso odgovornostjo in resnostjo takoj pristopijo k prvim možnim terminom dousposabljanja, in si na ta način zagotovijo možnost za vpis v razvid pri Ministrstvu za šport kot strokovni delavec 1 oziroma strokovni delavec 2.  

POMEMBNO OBVESTILO ZA TRENERJE B in C

Novo dousposabljanje za 1. stopnjo?

Spoštovani!

V nedeljo sta bili končani dousposabljanji za 1. stopnjo, ki sta potekali na Ptuju in v NNC Brdo pri Kranju in se ju je deležilo približno 180 slušateljev. V naslednjih dneh bodo udeleženci prejeli tudi potrdila (trenerji UEFA B) in diplome (trener C), ki bodo vnešene v Registo.

Ker se nekaj trenerjev dousposabljanj ni udeležilo, NZS zbira informacije o točnejši številki teh trenerjev, da bi nato lahko OKS zaprosila za dodatno dousposabljanje za 1. stopnjo.

Prosimo vse, ki se dousposabljanja niste uspeli udeležiti, da nam to javite na naš elektronski naslov: info@dntoz-ljubljana.si.

Hvala za razumevanje.

Izdaja licenc in plčailo licente (ZNTS)

IZDAJA LICENC IN PLAČILO LICENCE

UO ZNTS je na svoji 37. redni seji, dne 16.6.2020 sprejel naslednji sklep:
Licence se pričnejo izdajati s 1.7.2020. Zahtevek za izdajo licence se posreduje prek sistema REGISTA in bodo veljale od 1.7.2020 do 30.6.2021.

Več si lahko preberete v priloženem dokumentu.

Brdo pri Kranju

Dousposabljanje na 2. stopnji

Objavljamo  razpis OKS – ZŠZ za dousposabljanje na 2. stopnji, ki bo od 6. do 9. 8. 2020 v Grand hotelu UNION. Na dousposabljanje se lahko vpišejo vsi, ki imajo že priznano 1. stopnjo.

Še enkrat pa vas spomnimo na DOUSPOSABLJANJE NA PTUJU, KI BO POTEKALO V PREDVIDENEM TERMINU OD 10. do 12. 7. 2020.

HITRA NAVODILA ZA UPORABO APLIKACIJE

02_Razpis_SD2

01_Urnik_SD2

V nadaljevanju objavljamo še razpis za kandidate, ki niso zaposleni (brezposelni, študentje, upokojenci …). Zanje je dousposabljanje brezplačno, pri čemer mora biti prisotnost 100%.

URNIK Strokovni delavec 2 GH Union 2020

Prijavnica na dousposabljanje 2 stopnja