Obnovitev licenc 

Naj vas le spomnimo, da morate s 1.7.2018  obnoviti vašo nogometno licenco. Vlogo lahko oddate zgolj preko sistema REGISTA. Preverjanje za izdajo licence lahko traja do meseca dni, zato vas pozivamo, da vašo vlogo oddate pravočasno.

Za obnovitev licence potrebujete ustrezno izobrazbo, 60 točk iz izobraževalnih seminarjev, poravnano članarino pri svojem društvu nogometnih trenerjev (glede na kraj bivanja, ne na kraj delovanja kluba) ter poravnano licenčnino. Račun za licenčnino prejmete na podlagi vloge v Registi.

NAVODILA za izdajo licence v Registi.

Vabilo na 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana

VABILO NA 16. REDNO SKUPŠČINO DNTOZ LJUBLJANA,
KI BO V NEDELJO DNE 26.02.2017 V PROSTORIH
OSNOVNE ŠOLE ANTONA SLOMŠKA NA VRHNIKI
S PRIČETKOM OB 11,30 URI

Na osnovi STATUTA DNTOZ Ljubljana sklicujem 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana, ki bo v nedeljo dne 26.2.2017 v prostorih O.Š. Antona Slomška na Vrhniki s pričetkom ob 11 uri.

PREDLAGAM SLEDEČI DNEVNI RED:

 1. – OTVORITEV SKUPŠČINE
 2. – IZVOLITEV: DELOVNEGA PREDSEDSTVA
                            VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
                            ZAPISNIKARJA
                            OVEROVATELJA ZAPISNIKA
 3. – POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 4. – PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SKUPŠČINE
 5. – POROČILO O DELU DNTOZ LJUBLJANA
      FINANČNO POROČILO IN
      FINANČNI PLAN 2017
      POROČILO N. O. DNTOZ LJUBLJANA
 6. – PREDLOG: SPREMEMBA STATUTA DNTOZ LJ.
 7. – PREDLOG: PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE DNTOZ
 8. – PODELITEV PRIZNANJ
 9. – IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA DNTOZ LJUBLJANA
 10. – POBUDE IN VPRAŠANJA