Obvestilo

Trenerje obveščamo, da poteka vpis kreditnih točk v sistem regista. Vse točke bodo vpisane do pričetka izdaje licenc za sezono 2019/2020. Točke, ki so pridobljene v letu 2019 se lahko koristijo od 30.6.2019 dalje.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo o dousposabljanju

V ponedeljek 11.2.2019 bo na http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi objavljen razpis za dousposabljanje za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet / futsal (po starem Trener C, Trener futsal C), ki bo potekal v Ljubljani na Fakulteti za šport od 15. – 17. marca 2019 v obsegu 17 ur.

Dousposabljanje je obvezno za vse trenerje, ki ima strokovni naziv Trener C in Trener futsal C, saj jim strokovni naziv poteče 20.6.2020. Vsi, ki bodo želeli opravljati usposobljenost Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / futsal (po starem TRENER UEFA B IN TRENER FUTSAL UEFA B), v letu 2019 morajo imeti opravljeno dousposabljanje. Na dousposabljanje se morajo prijaviti tudi vsi trenerji UEFA B In futsal UEFA B, ki bodo želeli pridobiti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/futsal ali pa nadaljevati usposabljanje za strokovni naziv Trener UEFA A po letu 2020.

Vsi trenerji se morajo prijaviti preko spletne aplikacije. Trenerji, ki se ne bodo mogli prijaviti preko spletne aplikacije (NEZAPOSLENI), se bodo lahko prijavili po 20.2.2019 na NZS.

V letu 2019 načrtujemo še dva razpisa za dousposabljanje in v letu 2020 še dva.

Naprošamo vas, da obvestite o razpisu čim večje število kolegov in kolegic trenerjev oz. trenerk. G. Brane Elsner bo za a dodatne informacije na voljo po 16.2.2019.

PRIJAVE:

Prijave bodo mogoče na spletni aplikaciji http://prijave.olympic.si. Ob prijavi se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati tako, da predložite kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika se lahko nadaljuje na dogodek kjer od v ponedeljka 11.2.2019 objavljen razpis in prijavo na do-usposabljanje od NZS. Registracije so že mogoče.

Plačilo članarine za leto 2019

PLAČILO ČLANARINE za leto 2019, v znesku 20€, se izvede na:

DNTOZLj., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
št. trr. SI56 020420254874628, koda namena OTHR,
namen: pl. član. za (ime in priimek), za l. 2019, sklic 00 20-2019.

Članarino plača trener sam!

Obvestilo

Obvestilo vsem strokovnim športnim delavcem! Obveščamo vas, da se morate, na podlagi zakona o športu vpisati razvid preko spletne strani Min. za šport, saj so predpisane denarne kazni za delavce, ki bodo opravljali delo na področju športa in ne bodo vpisani v razvid.

Vpis v razvid

Za več informacij glede vpisa v razvid vam je na voljo predstavnik MIZŠ, gospod Janez Kostanjevec (janez.kostanjevec@gov.si).

Strokovni delavec v športu

Vpis v razvid strokovnih delavcev v športu

Obvestilo trenerjem DNTOZ Ljubljana

V izogib nevšečnostim obveščamo trenerje, ki imajo prebivališče na področju DNTOZ Lj. (območje MNZ Lj.) morajo biti člani DNTOZ Lj., kar pomeni, da članarino in kotizacijo za seminarje (C in B licence) plačajo le temu. Ker so teme seminarjev različne po DNT-jih in če trenerji obiščejo seminar, ki ga organizira drug DNT ni nujno, da bo seminar priznan oz. da bodo točke priznane za izdajo licence.

Izjemoma (zaradi utemeljenih in dokazljivih razlogov) in po predhodnem dogovoru, lahko obiščejo seminar v organizaciji drugega DNT-oja. Vsi trenerji morajo min. 3 leta hraniti potrdila o udeležbi na seminarjih. Zaradi pomankljivih podatkov ali spremembe le teh oz. vnosa podatkov v sistem Regista pozivamo vse trenerje, da čim prej in vsako novo leto do konca januarja, na mail ali po pošti posredujejo čitljivo izpolnjene pristopne izjave z vsemi podatki. V nasprotnem ne bo mogoča registracija v sistemu Regista.

Članarina in izdaja licence je vezana na trenerja osebno in NE na klub ali koga drugega (občasno se dogaja, da so plačniki druge osebe in ne moremo voditi točnih evidenc). Navedene stroške plača trener, le te ima lahko povrnjene, s strani kluba osebno (klub povrne trenerju), če ima tak dogovor s klubom ali kom drugim.

OBVESTILO trenerjem DNTOZLJ

Na pobudo DNTOZLj je ZNTS na seji v Izoli dne 10.10.17 sprejela sklep, da se omogoči izredna izdaja administrativnih licenc za sezono 2017/18 trenerjem, kateri niso zbrali 60 točk na seminarjih v sezoni 2016/17.

Cene administrativni licenc so:

UEFA PRO 1.280,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
PRO 1.040,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
UEFA A 320,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
UEFA B 240,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
C 120,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
FUTSAL UEFA B 240,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
FUTSAL C 120,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.