Obvestilo

Obvestilo vsem strokovnim športnim delavcem! Obveščamo vas, da se morate, na podlagi zakona o športu vpisati razvid preko spletne strani Min. za šport, saj so predpisane denarne kazni za delavce, ki bodo opravljali delo na področju športa in ne bodo vpisani v razvid.

Vpis v razvid

Za več informacij glede vpisa v razvid vam je na voljo predstavnik MIZŠ, gospod Janez Kostanjevec (janez.kostanjevec@gov.si).

Strokovni delavec v športu

Vpis v razvid strokovnih delavcev v športu

Obvestilo trenerjem DNTOZ Ljubljana

V izogib nevšečnostim obveščamo trenerje, ki imajo prebivališče na področju DNTOZ Lj. (območje MNZ Lj.) morajo biti člani DNTOZ Lj., kar pomeni, da članarino in kotizacijo za seminarje (C in B licence) plačajo le temu. Ker so teme seminarjev različne po DNT-jih in če trenerji obiščejo seminar, ki ga organizira drug DNT ni nujno, da bo seminar priznan oz. da bodo točke priznane za izdajo licence.

Izjemoma (zaradi utemeljenih in dokazljivih razlogov) in po predhodnem dogovoru, lahko obiščejo seminar v organizaciji drugega DNT-oja. Vsi trenerji morajo min. 3 leta hraniti potrdila o udeležbi na seminarjih. Zaradi pomankljivih podatkov ali spremembe le teh oz. vnosa podatkov v sistem Regista pozivamo vse trenerje, da čim prej in vsako novo leto do konca januarja, na mail ali po pošti posredujejo čitljivo izpolnjene pristopne izjave z vsemi podatki. V nasprotnem ne bo mogoča registracija v sistemu Regista.

Članarina in izdaja licence je vezana na trenerja osebno in NE na klub ali koga drugega (občasno se dogaja, da so plačniki druge osebe in ne moremo voditi točnih evidenc). Navedene stroške plača trener, le te ima lahko povrnjene, s strani kluba osebno (klub povrne trenerju), če ima tak dogovor s klubom ali kom drugim.

OBVESTILO trenerjem DNTOZLJ

Na pobudo DNTOZLj je ZNTS na seji v Izoli dne 10.10.17 sprejela sklep, da se omogoči izredna izdaja administrativnih licenc za sezono 2017/18 trenerjem, kateri niso zbrali 60 točk na seminarjih v sezoni 2016/17.

Cene administrativni licenc so:

UEFA PRO 1.280,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
PRO 1.040,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
UEFA A 320,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
UEFA B 240,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
C 120,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
FUTSAL UEFA B 240,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
FUTSAL C 120,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.