Posredovanje prijav za priznanja

Na osnovi Pravilnika o delu komisije za priznanja ZNTS, naprošamo vse trenerje, da posredujejo prijave za podelitev priznanj trenerjem za pomembne dosežke pri delu v trenerski organizaciji, strokovnem delu v društvih, MNZ, NZS, pri delu z reprezentanco in društvom, zvezam ali drugim športnim delavcem za zasluge v razvoju nogometa na področju delovanja ZNTS.

Prijave sprejemamo na e-naslovu: info@dntoz-ljubljana.si, najkasneje do 1.12.2017.

OBVESTILO trenerjem DNTOZLJ

Na pobudo DNTOZLj je ZNTS na seji v Izoli dne 10.10.17 sprejela sklep, da se omogoči izredna izdaja administrativnih licenc za sezono 2017/18 trenerjem, kateri niso zbrali 60 točk na seminarjih v sezoni 2016/17.

Cene administrativni licenc so:

UEFA PRO 1.280,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
PRO 1.040,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
UEFA A 320,00€ – plačilo se izvede na ZNTS
UEFA B 240,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
C 120,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
FUTSAL UEFA B 240,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.
FUTSAL C 120,00€ – plačilo se izvede na DNTOZ Lj.