Dokumentacija za skupščino

Razpis za sofinanciranje udeležbe na dodatnih trenerskih izobraževanjih za člane DNTOZLJ za leto 2023

Objavljamo javni razpis, preko katerega bo Društvo nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana svojim trenerjem sofinanciralo udeležbo na dodatnih trenerskih izobraževanjih.

Glavni poudarki razpisa

  • Sofinancira se izobraževanja za trenerje vseh starostnih kategorij in vseh področji, ki se dotikajo trenerstva (tudi futsal in vratarje). Sofinancira se tudi izobraževanja na daljavo.
  • Prijavijo se lahko samo tisti, ki imajo plačane vse obveznosti do DNTOZ.
  • Okvirna višina sredstev, ki se namenjajo za razpis, je 10.000 EUR.
  • Sofinancira se do največ 80 % stroškov, a nikoli več kot 800 EUR.
  • Pod stroške se lahko šteje kotizacija, prevoz in bivanje.
  • Rok za prijavo je 19. 3. 2023.
  • Prijave ocenjuje Upravni odbor.
  • Višino sredstev določi upravni odbor z razpravo in glasovanjem.
  • Glavna kriterija za določitev bosta kakovost in smiselnost izobraževanj, ki ju prijavitelj zagovarja v motivacijskem pismu ob prijavi.
  • Če je udeleženec pozvan s strani DNTOZLJ, mora brezplačno opraviti 45-minutno predavanje.

Več informacij najdete v priloženi razpisni dokumentaciji.

DNTOZ Ljubljana