Volitve za člane sveta Fundacije za šport

DNTOZ Ljubljana poziva vse trenerje kot tudi igralce in igralke nogometa ter futsala, da se udeležijo Volitev za člane Sveta Fundacije za šport. Volitve bodo v sredo, 19. 10. 2022 med 10:00 in 18:00 v Ljubljani, na naslovu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana. Naša kandidata na volitvah sta Matjaž Jaklič (predstavnik športnikov, na pobudo Jana Oblaka) in Daniel Videtič (predstavnik trenerjev). Pri športnikih, športnih trenerjih in drugih športnih strokovnjakih ima pravico voliti tisti športnik, športni trener in drugi športni strokovnjak, ki je star najmanj 18 let, pri čemer se:

– status športnika izkaže s predložitvijo ustreznega pisnega potrdila pristojne nacionalne športne zveze in/ali z vpogledom v evidenco registriranih športnikov pri OKS-ZŠZ,

– status športnega trenerja in drugega športnega strokovnjaka izkaže s predložitvijo ustreznega pisnega potrdila pristojne nacionalne športne zveze ali strokovne institucije v športu, kot ga predpisuje Zakon o športu, oziroma z vpogledom v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu in druge evidence MIZŠ.

Z izvolitvijo nogometnih delavcev v Svet Fundacije za šport predvsem pomagamo nogometu, kateremu je potrebno priskrbeti še večjo veljavo med nadvse uspešnimi slovenskimi športnimi panogami!

Lep pozdrav!

Dušan Razboršek

Predsednik DNTOZLJ

Posodobljena struktura trenerskih usposabljanj

Oddelek za usposabljanje trenerjev NZS je v skladu z UEFINO trenersko
konvencijo posodobil strukturo trenerskih usposabljanj. V skladu s
prenovljeno strukturo usposabljanj so posodobljene tudi licence za
vodenje ekip v prihodnje (spremembe bodo stopile v veljavo s sezono
2023-24). Podrobnejše informacije so na voljo v novici, ki je bila
objavljena na spletni strani NZS:

https://www.nzs.si/novica/Spremenjena_struktura_trenerskih_usposabljanj?id=55176&id_objekta=44

Prav tako pa sta za leto 2023 objavljena že prva dva razpisa (UEFA MLADI
B in UEFA A) za usposabljanje trenerjev. Ostali razpisi (UEFA C, UEFA
B …) bodo predvidoma objavljeni na spletni strani v mesecu decembru.
Podrobnejše informacije o razpisih za usposabljanje trenerjev v letu
2023 so objavljene na spletni NZS:

https://www.nzs.si/NZS/Trenerji/Usposabljanja/Usposabljanja_v_letu_2023