VABILO ZA SODELOVANJE V SPLETNI RAZISKAVI »VRAČANJE MLADIH V ŠPORT V ČASU UKREPOV COVID-19 PANDEMIJE«

Spoštovana trenerka, spoštovani trener (selekcij od U13 do U19 oz.
športnikov od 12-20 leta starosti).

Naprošamo vas za sodelovanje v spletni anketi, ki vam ne bo vzela več
kot 10 minut vašega dragocenega časa. Glavni namen raziskave je
ugotavljati, kaj so in bodo v prihodnosti pomenili »prisilni« premori
zapiranja športa mladih, ki so bili udejanjeni kot ukrepi za zajezitev
COVID-19 pandemije, za športno participacijo mladih v organiziranem
športu (generacije športnikov od U13 do U19) in kako to vpliva na
klubsko in društveno športno dejavnost.

Spletna raziskava je nastala v okviru programa »Šport mladih v
primežu ukrepov COVID-19 epidemije – možne posledice za vrhunski
šport«, ki ga izvaja Inštitut za kineziološke raziskave pri
Znanstveno-raziskovalnem središču Koper in je sofinanciran s strani
Fundacije za šport RS.

Več o raziskavi in samo spletno anketo, ki bo odprta do 10. decembra
2021 pa najdete na spletni
povezavi:https://1ka.arnes.si/VRNITEVSPORTMLADIH [1]

V naprej se vam zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo!

Katarina Puš, mlada raziskovalka

Young Researcher

Inštitut za kineziološke raziskave
Institute of Kinesiology Research

ZNANSTVENO-RAZISKOVALNO SREDIŠČE KOPER

CENTRO DI RICERCHE SCIENTIFICHE CAPODISTRIA

SCIENCE AND RESEARCH CENTRE KOPER

Garibaldijeva ulica 1, 6000 Koper, SLOVENIJA

T: +386 5 66 37 700; F: +386 5 66 37 710; www.zrs-kp.si