Navodila za seminar in skupščino (6. 9. 2021)

6. 9. 2021 ob 16.30 na Kodeljevem
Glede na priporočila in navodila NIJZ o preprečevanju okužb, prosimo vse trenerje, da se držijo naslednjih navodil.

SEMINAR:
 Na seminarju vzdržujte medsebojno razdaljo 1,5 m;
 Razporedite se okrog igrišča, tako da boste zagotovili primerno medsebojno razdaljo;
 Priporočamo tudi uporabo zaščitnih mask;
 Ob vhodu bodo razkužilna sredstva;
 Na samem seminarju ne bo treba vpisovati prisotnosti;
 Potrdila o prisotnosti na seminarju bomo razdelili po seminarju;

SKUPŠČINA:
 Vstop v Fakulteto za šport je mogoč samo osebam, ki izpolnjujejo pogoj PCT (prebolel, cepljen, testiran – test ne sme biti starejši od 48 ur);
 Vstop v Fakulteto za šport je mogoč samo z zaščitno masko;
 Pred vhodom v predavalnico bodo na voljo razkužilna sredstva;
 V predavalnici je treba sedeti 1,5 m narazen in v vsaki drugi vrsti;
 V predavalnici je treba nositi zaščitno masko;

Ostanimo zdravi!
DNTOZLJ
Dušan Razboršek l.r. – predsednik