RAZPIS SEMINARJA PRO, UEFA PRO in A  – Portorož 2019

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc, ZNTS razpisuje letni seminar PRO in A, ki bo 12. in 13. januarja 2019, v hotelu ‘Bernardin’ v Portorožu.

Pogoji za prijavo

Na seminar se lahko prijavijo vsi trenerji, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • da so člani trenerske organizacije in imajo potrebno trenersko izobrazbo oz. usposobljenost – UEFA PRO, PRO, UEFA A, višji nogometni trener, diplomirani trener ali trener I. razreda
 • da se do 24.12.2018 prijavijo na seminar v aplikacijo ‘Regista NZS’ – prijava je ločena za za seminar UEFA PRO/PRO in za UEFA A – po tem roku prijava ni več mogoča
 • račun bo poslan trenerju preko aplikacije Regista in ga je treba plačati v roku, ki je naveden na računu:
  • 80,00 eur za UEFA PRO in PRO
  • 40,00 eur za UEFA A

(V ceno kotizacije so vključena predavanja, kosilo v soboto in didaktični pripomočki.)

 • V kolikor plačilo računa za kotizacije ne bo izvršeno do 9.1.2019, trener ne bo uvrščen na seznam in ne bo mogel prisostvovati seminarju.

Navodila

 • vsak trener se mora v roku prijaviti v aplikacijo ‘Regista NZS’ pod Seminarji – Prijava na seminarje – PRO ali A –  in jo pravilno izpolnjeno oddati najkasneje do 12.2018
 • izključno na podlagi prejete prijave v ‘Registii NZS’, bo trenerju posredovan račun ZNTS za kotizacijo seminarja v aplikacijo ‘Regista’ – ki ga je potrebno v roku plačati
 • vsak trener mora posebej plačati članarino pri svoji DNT oz. OZT, kar je eden od pogojev za udeležbo in pridobitev licence
 • za pridobitev licence PRO in UEFA PRO je potrebna obvezna prisotnost na seminarju oba dneva – 12. In 13.1.2019, za licenco UEFA A pa 12.1.2019.
 • udeleženci seminarja PRO/A, ki izpolnjujejo pogoje udeležbe, pridobijo predpisano število točk za tekmovalno sezono 2019/20 v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc

Splošna informacija

Vsi trenerji imajo možnost prenočišča v hotelu »GRAND HOTEL« po sledečih ponujenih cenah hotela za ZNTS:

 • enoposteljna soba – polpenzion z večerjo                                  67,00 eur
 • dvoposteljna soba – polpenzion z večerjo po osebi    43,30 eur
 • nočitev z zajtrkom – dvoposteljna soba po osebi                        35,30 eur
 • nočitev z zajtrkom – enoposteljna soba 59,00 eur

Zaradi zasedenosti bivalnih kapacitet se priporoča predhodna rezervacija še v letošnjem letu  – Hotel »BERNARDIN« Portorož – tel. 05 – 690 7000,  ali e-mail:  booking@h-bernardin.si/ ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec seminarja ZNTS. Stroške bivanja krijejo udeleženci sami !

OPOZORILO:

Prijava je mogoča le preko ‘Registe’ – aplikacije NZS – https://regista.nzs.si

Razpis UEFA PRO_A 2019 Portorož.docx