LICENČNI SEMINAR UEFA B IN C – 3.2.2019

V nedeljo, 3.2.2019, med 7.45 in 15. uro, bomo na Fakulteti za šport in v dvorani Kodeljevo izvedli licenčni seminar za UEFA B in C licenco, za pridobitev 50 kreditnih točk v sezoni 2019/2020.

URNIK SEMINARJA

Pogoj za udeležbo na seminarju je pravočasno plačilo kotizacije za seminar in članarine pri svojem DNT. Plačila sprejemamo do 31.1.2019 in sicer zgolj z nakazilom na transakcijski račun. Kotizacija za seminar znaša 24€. Članarina v DNT Ljubljana za 2019 znaša 20€.

PRIJAVA

Prijava na licenčni seminar je možna ZGOLJ preko sistema REGISTA.

TOČKE

Seminar vam omogoča pridobitev 50 točk. Udeležba na seminarju (in točke) se vam prizna zgolj s podpisom na registraciji in prevzemom certifikata. Svojo prisotnost morate ob prihodu na teoretični del seminarja na Fakulteti za šport obvezno potrditi s podpisom, certifikat pa lahko prevzamete samo OSEBNO, po končanem praktičnem delu seminarja v dvorani Kodeljevo.

PLAČILO – podatki za nakazilo 

PREJEMNIK: DNTOZ Ljubljana, Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
TRR: SI56 0204 2025 4874 628
NAMEN: OBVEZNO PRIIMEK IN IME TRENERJA
SKLIC:
– za nakazilo kotizacije in članarine v DNTOZLJ (44€): SI 00 30-2019
– za nakazilo kotizacije za seminar, če ste član drugega DNT oz. ste članarino že poravnali (24€): SI 00 10-2019
– za nakazilo članarine, če ste član v DNTOZ Ljubljana (20€): SI 00 20-2019

Plačila in prijave sprejemamo najkasneje do četrtka, 31.1.2019. Kasnejše prijave se ne bodo upoštevale in udeležba na seminarju žal ne bo mogoča.

Plačilo članarine za leto 2019

PLAČILO ČLANARINE za leto 2019, v znesku 20€, se izvede na:

DNTOZLj., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
št. trr. SI56 020420254874628, koda namena OTHR,
namen: pl. član. za (ime in priimek), za l. 2019, sklic 00 20-2019.

Članarino plača trener sam!

Terminiski plan licenčnih seminarjev

TERMINSKI PLAN LICENČNIH SEMINARJEV v letu 2019 in izpopolnjevalnih seminarjev do 30.6.2019, PRIJAVE BODO MOŽNE LE PREKO REGISTE!!!

ZNTS – seminar PRO in A, sob. 12. in ned. 13. januar
DNT-Gorenjska-Kranj, seminar B in C, sob. 19. januar
DNT Celje, seminar B in C, ned. 20. januar
ZNT Maribor, seminar B in C, sob. 26. januar
DNT Nova Gorica, seminar B in C, ned. 27. januar
DNT Murska Sobota-Lendava, seminar B in C, sob. 2. februar
DNTOZ LJUBLJANA, seminar B in C, DIF+dvorana Slovan, nedelja 3.februar od 7:45-14:30 (program seminarja)
DNT Koper, seminar B in C, ned. 10. februar
DNT Ptuj, semniar B in C, sob. 16. februar

Dan trenerjev ZNTS sob. 15. junij
NZS-izpopolnjevalni semninar za ŽENSKE, ned. 16. junij
Licenčni-izpopolnjevalni FUTSAL semniar, sob. 7. september

RAZPIS SEMINARJA PRO, UEFA PRO in A  – Portorož 2019

V skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc, ZNTS razpisuje letni seminar PRO in A, ki bo 12. in 13. januarja 2019, v hotelu ‘Bernardin’ v Portorožu.

Pogoji za prijavo

Na seminar se lahko prijavijo vsi trenerji, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

 • da so člani trenerske organizacije in imajo potrebno trenersko izobrazbo oz. usposobljenost – UEFA PRO, PRO, UEFA A, višji nogometni trener, diplomirani trener ali trener I. razreda
 • da se do 24.12.2018 prijavijo na seminar v aplikacijo ‘Regista NZS’ – prijava je ločena za za seminar UEFA PRO/PRO in za UEFA A – po tem roku prijava ni več mogoča
 • račun bo poslan trenerju preko aplikacije Regista in ga je treba plačati v roku, ki je naveden na računu:
  • 80,00 eur za UEFA PRO in PRO
  • 40,00 eur za UEFA A

(V ceno kotizacije so vključena predavanja, kosilo v soboto in didaktični pripomočki.)

 • V kolikor plačilo računa za kotizacije ne bo izvršeno do 9.1.2019, trener ne bo uvrščen na seznam in ne bo mogel prisostvovati seminarju.

Navodila

 • vsak trener se mora v roku prijaviti v aplikacijo ‘Regista NZS’ pod Seminarji – Prijava na seminarje – PRO ali A –  in jo pravilno izpolnjeno oddati najkasneje do 12.2018
 • izključno na podlagi prejete prijave v ‘Registii NZS’, bo trenerju posredovan račun ZNTS za kotizacijo seminarja v aplikacijo ‘Regista’ – ki ga je potrebno v roku plačati
 • vsak trener mora posebej plačati članarino pri svoji DNT oz. OZT, kar je eden od pogojev za udeležbo in pridobitev licence
 • za pridobitev licence PRO in UEFA PRO je potrebna obvezna prisotnost na seminarju oba dneva – 12. In 13.1.2019, za licenco UEFA A pa 12.1.2019.
 • udeleženci seminarja PRO/A, ki izpolnjujejo pogoje udeležbe, pridobijo predpisano število točk za tekmovalno sezono 2019/20 v skladu s Pravilnikom o podeljevanju licenc

Splošna informacija

Vsi trenerji imajo možnost prenočišča v hotelu »GRAND HOTEL« po sledečih ponujenih cenah hotela za ZNTS:

 • enoposteljna soba – polpenzion z večerjo                                  67,00 eur
 • dvoposteljna soba – polpenzion z večerjo po osebi    43,30 eur
 • nočitev z zajtrkom – dvoposteljna soba po osebi                        35,30 eur
 • nočitev z zajtrkom – enoposteljna soba 59,00 eur

Zaradi zasedenosti bivalnih kapacitet se priporoča predhodna rezervacija še v letošnjem letu  – Hotel »BERNARDIN« Portorož – tel. 05 – 690 7000,  ali e-mail:  booking@h-bernardin.si/ ob rezervaciji navedite, da ste udeleženec seminarja ZNTS. Stroške bivanja krijejo udeleženci sami !

OPOZORILO:

Prijava je mogoča le preko ‘Registe’ – aplikacije NZS – https://regista.nzs.si

Razpis UEFA PRO_A 2019 Portorož.docx