Ogled mladinskega pogona v NK Dinamo

DNTOZ Ljubljana v mesecu septembru organizira enodnevni ogled mladinskega pogona v NK Dinamo, v Zagrebu. V kolikor bomo prejeli vsaj 40 prijav, bomo avtobusni prevoz in ogled organizirali brezplačno.

Prijave zbiramo do konca avgusta 2018 na naš e-mail (info@dntoz-ljubljana.si).