Obvestilo trenerjem DNTOZ Ljubljana

V izogib nevšečnostim obveščamo trenerje, ki imajo prebivališče na področju DNTOZ Lj. (območje MNZ Lj.) morajo biti člani DNTOZ Lj., kar pomeni, da članarino in kotizacijo za seminarje (C in B licence) plačajo le temu. Ker so teme seminarjev različne po DNT-jih in če trenerji obiščejo seminar, ki ga organizira drug DNT ni nujno, da bo seminar priznan oz. da bodo točke priznane za izdajo licence.

Izjemoma (zaradi utemeljenih in dokazljivih razlogov) in po predhodnem dogovoru, lahko obiščejo seminar v organizaciji drugega DNT-oja. Vsi trenerji morajo min. 3 leta hraniti potrdila o udeležbi na seminarjih. Zaradi pomankljivih podatkov ali spremembe le teh oz. vnosa podatkov v sistem Regista pozivamo vse trenerje, da čim prej in vsako novo leto do konca januarja, na mail ali po pošti posredujejo čitljivo izpolnjene pristopne izjave z vsemi podatki. V nasprotnem ne bo mogoča registracija v sistemu Regista.

Članarina in izdaja licence je vezana na trenerja osebno in NE na klub ali koga drugega (občasno se dogaja, da so plačniki druge osebe in ne moremo voditi točnih evidenc). Navedene stroške plača trener, le te ima lahko povrnjene, s strani kluba osebno (klub povrne trenerju), če ima tak dogovor s klubom ali kom drugim.

Posredovanje prijav za priznanja

Na osnovi Pravilnika o delu komisije za priznanja ZNTS, naprošamo vse trenerje, da posredujejo prijave za podelitev priznanj trenerjem za pomembne dosežke pri delu v trenerski organizaciji, strokovnem delu v društvih, MNZ, NZS, pri delu z reprezentanco in društvom, zvezam ali drugim športnim delavcem za zasluge v razvoju nogometa na področju delovanja ZNTS.

Prijave sprejemamo na e-naslovu: info@dntoz-ljubljana.si, najkasneje do 1.12.2017.