Dokumentacija pri pridobitvi licence B ali C

Aktivacija trenerjev v sistem regista: Trenerji se potrdijo avtomatsko preko oddane vloge (prijavnice) za posamezno tekmovanje – v kolikor v tekmovanju niso vodene uradne osebe se morajo trenerji potrditi ročno.

Za izdajo licence potrebujete:
Diploma o ustrezni nogometni izobrazbi (kopijo)
Izpolnjena pristopna izjava (na vrhu strani)
Izpolnjen zahtevek za izdajo licence (preko Registe)
Slika v velikosti za o.i. v elektronski obliki (ni nujna takoj, vas pozovemo)
Plačilo članarine (20 €)
Plačilo licenčnine (višina odvisna od licence)

Cene rednih licenc:
licenca B – 88€
licenca C – 56€

Cene administrativnih licenc:
Po pravilniku je točka vredna 8€. Za izdajo:
C admin. je  potrebnih 15 točk = 120€,
B admin. je potrebnih 30 točk = 240€,
A admin. je potrebno 40 točk= 320€,
PRO admin. je potrebno 130 = 1040€,
med. PRO admin je 160 točk = 1280€,
vratarji admin je potrebnih 15 točk = 120€;

Na podlagi statuta se lahko izda:

1. REDNA LICENCA – za trenerje, ki imajo letno najmanj zbranih 60 točk na seminarjih, plačilo članarine in licence;

2. ADMINISTRATIVNA LICENCA – za trenerje, ki niso bili aktivni več let ali trenerje, ki želijo med letom pridobiti višjo licenco in so se udeležili ustreznih seminarjev. Ta licenca se lahko koristi le enkrat v šestih letih;

3. ZAČASNA LICENCA – za trenerje, ki so pridobili prvi strokovni naziv v tekočem letu po končanih licenčnih seminarjih;

4. ČASTNA LICENCA;

Več v statutu DNTOZ.

Trenerji oz. klubi morajo podati zahtevo za dodelitev ustreznih licenc preko sistema Regista. Licence veljajo za tekmovalno sezono od 1.7. tekočega leta, do 30.6. naslednjega leta.

Izpolnjene dokumente lahko pošljete in potrdila o plačani licenčnini in članarini lahko pošljete na mail info@dntoz-ljubljana.si.