Dokumentacija pri pridobitvi licence B ali C

Aktivacija trenerjev v sistem regista: Trenerji se potrdijo avtomatsko preko oddane vloge (prijavnice) za posamezno tekmovanje – v kolikor v tekmovanju niso vodene uradne osebe se morajo trenerji potrditi ročno.

Navodila za izdajo licence B, C, UEFA B, Futsal B, Futsal C, Ž UEFA, Ž C,  B in C:

Trenerji, ki ste pridobili ustrezno, trenersko izobrazbo na podlagi izdane diplome od  NZS ali FŠ, licence pa še nimate in trenerji, ki ste že imeli licence morate za dvig licence, na DNTOZ Ljubljana, dostaviti naslednje dokumente:

 • Diplomo (kopijo)
 • Izpolnjena pristopna izjava (na vrhu strani)
 • Izpolnjen zahtevek za izdajo licence (na vrhu strani)
 • Slika v velikosti za o.i. v elektronski obliki (ni nujna takoj, vas pozovemo)
 • Potrdilo o plačilu članarine (20 €) in NUJNO potrdilo o plačilu licenčnine (višina odvisna od licence-obkroži na zahtevku)
 • NUJNO potrdilo o udeležbi na seminarju za tekoče leto, ali dopisati pripombo, da vas ni bilo oz. koristite točke iz prejšnjega leta oz. želite administrativno licenco

Administrativna licenca se izda lahko samo na vsakih šest let in je dražja. Po pravilniku je letos točka vredna 8€. Za izdajo:

 • C admin. je  potrebnih 15 točk x 8€ je 120€,
 • B admin. je potrebnih 30 točk x 8€ je 240€,
 • A admin. je potrebno 40 točk x 8€ je 320€,
 • PRO admin. je potrebno 130 točk x 8€ je 1040€,
 • med. PRO admin je 160 točk x 8€ je 1280€,
 • vratarji admin je potrebnih 15 točk x 8€ je 120€;

Na podlagi statuta se lahko izda:

1. redna licenca-trenerji, ki imajo letno min. 60 točk, plačilo članarine in licence;

2. administrativna licenca-trenerji, ki niso bili aktivni več let in imajo plačano članarino ali trenerji, ki želijo med letom pridobiti višjo licenco in so se udeležili ustreznih seminarjev. Ta licenca se lahko koristi le enkrat v šestih letih;

3. začasna licenca-trenerji, ki so pridobili prvi strokovni naziv v tekočem letu po končanih licenčnih seminarjih, so člani DNTOZ Lj., imajo plačane vse obveznosti;

4. častna licenca;

Več v statutu DNTOZ.

Trenerji oz. DNTOZ morajo podati zahtevo za dodelitev ustreznih licenc na uradni naslov ZNTS. Popolne zahteve s plačanimi zneski za izdajo licenc se realizirajo v 15. dneh od prejema zahtevka tako, da komisar za licence le-te posreduje DNTOZ. Licence veljajo za tekmovalno sezono od 1.7. tekočega leta, do 30.6. naslednjega leta.

Izpolnjene dokumente lahko pošljete in potrdila o plačani licenčnini in članarini lahko pošljete tudi na mail info@dntoz-ljubljana.si.
Ali po običajni pošti na:
(Društvo nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana), DNTOZ Lj., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
Št. trr za plačila: SI56 0204 2025 4874 628,
Sklic: 00 2017,
Namen: licenca 2017-2018