RAZPIS ZA SEMINAR B / C VRHNIKA 26. 2. 2017

V skladu s pravilnikom o podeljevanju licenc ZNTS, DNTOZ Ljubljana razpisuje licenčni seminar za trenerje z licenco B in C, ki bo v Nedeljo dne 26. 2. 2017 na Vrhniki, OŠ Antona Slomška, pod Hruševco 33 s pričetkom ob 8 uri

POGOJI ZA PRIJAVO:

 • Da so člani trenerske organizacije in imajo potrebno trenersko izobrazbo
 • Da se do 10. 2. 2017 prijavijo na seminar s prijavnico
 • Po prejeti prijavi DNTOZ izstavi račun
 • Da do 20. 2. 2017 poravnajo račun: članarino – 20 € in kotizacijo – 24 €
 • S plačilom se uvrsti na seznam za seminar

OPOZORILO:

 • Brez plačane članarine in kotizacije posameznik nebo uvrščen na seznam za pridobitev točk in ne more prisostvovati na seminarju.

NAVODILO:

 • Št. transakcijskega računa: SI56 0204 2025 4874 628
 • Vsak trener mora izpolniti prijavnico in popolno poslati na naslov:
  Email: info@dntoz-ljubljana.si
  ALI: DNTOZ LJUBLJANA, POD HRIBOM 55, 1000 LJUBLJANA

Prijavnica za seminar

Vabilo na 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana

VABILO NA 16. REDNO SKUPŠČINO DNTOZ LJUBLJANA,
KI BO V NEDELJO DNE 26.02.2017 V PROSTORIH
OSNOVNE ŠOLE ANTONA SLOMŠKA NA VRHNIKI
S PRIČETKOM OB 11,30 URI

Na osnovi STATUTA DNTOZ Ljubljana sklicujem 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana, ki bo v nedeljo dne 26.2.2017 v prostorih O.Š. Antona Slomška na Vrhniki s pričetkom ob 11 uri.

PREDLAGAM SLEDEČI DNEVNI RED:

 1. – OTVORITEV SKUPŠČINE
 2. – IZVOLITEV: DELOVNEGA PREDSEDSTVA
                            VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
                            ZAPISNIKARJA
                            OVEROVATELJA ZAPISNIKA
 3. – POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 4. – PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SKUPŠČINE
 5. – POROČILO O DELU DNTOZ LJUBLJANA
      FINANČNO POROČILO IN
      FINANČNI PLAN 2017
      POROČILO N. O. DNTOZ LJUBLJANA
 6. – PREDLOG: SPREMEMBA STATUTA DNTOZ LJ.
 7. – PREDLOG: PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE DNTOZ
 8. – PODELITEV PRIZNANJ
 9. – IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA DNTOZ LJUBLJANA
 10. – POBUDE IN VPRAŠANJA