Razvoj štartne hitrosti in moči odriva, osnovna in specialna priprava