Obvestilo

Trenerje obveščamo, da poteka vpis kreditnih točk v sistem regista. Vse točke bodo vpisane do pričetka izdaje licenc za sezono 2019/2020. Točke, ki so pridobljene v letu 2019 se lahko koristijo od 30.6.2019 dalje.

Hvala za razumevanje.

Obvestilo o dousposabljanju

V ponedeljek 11.2.2019 bo na http://usposabljanje.olympic.si/razpisi/aktualni-razpisi objavljen razpis za dousposabljanje za pridobitev strokovnega naziva Strokovni delavec 1 – športno treniranje – nogomet / futsal (po starem Trener C, Trener futsal C), ki bo potekal v Ljubljani na Fakulteti za šport od 15. – 17. marca 2019 v obsegu 17 ur.

Dousposabljanje je obvezno za vse trenerje, ki ima strokovni naziv Trener C in Trener futsal C, saj jim strokovni naziv poteče 20.6.2020. Vsi, ki bodo želeli opravljati usposobljenost Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet / futsal (po starem TRENER UEFA B IN TRENER FUTSAL UEFA B), v letu 2019 morajo imeti opravljeno dousposabljanje. Na dousposabljanje se morajo prijaviti tudi vsi trenerji UEFA B In futsal UEFA B, ki bodo želeli pridobiti strokovni naziv Strokovni delavec 2 – športno treniranje – nogomet/futsal ali pa nadaljevati usposabljanje za strokovni naziv Trener UEFA A po letu 2020.

Vsi trenerji se morajo prijaviti preko spletne aplikacije. Trenerji, ki se ne bodo mogli prijaviti preko spletne aplikacije (NEZAPOSLENI), se bodo lahko prijavili po 20.2.2019 na NZS.

V letu 2019 načrtujemo še dva razpisa za dousposabljanje in v letu 2020 še dva.

Naprošamo vas, da obvestite o razpisu čim večje število kolegov in kolegic trenerjev oz. trenerk. G. Brane Elsner bo za a dodatne informacije na voljo po 16.2.2019.

PRIJAVE:

Prijave bodo mogoče na spletni aplikaciji http://prijave.olympic.si. Ob prijavi se je potrebno v aplikacijo najprej registrirati tako, da predložite kopijo osebnega dokumenta in potrdila o zaposlitvi, šele ob potrditvi skrbnika se lahko nadaljuje na dogodek kjer od v ponedeljka 11.2.2019 objavljen razpis in prijavo na do-usposabljanje od NZS. Registracije so že mogoče.

Plačilo članarine za leto 2019

PLAČILO ČLANARINE za leto 2019, v znesku 20€, se izvede na:

DNTOZLj., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana,
št. trr. SI56 020420254874628, koda namena OTHR,
namen: pl. član. za (ime in priimek), za l. 2019, sklic 00 20-2019.

Članarino plača trener sam!

Obvestilo

Obvestilo vsem strokovnim športnim delavcem! Obveščamo vas, da se morate, na podlagi zakona o športu vpisati razvid preko spletne strani Min. za šport, saj so predpisane denarne kazni za delavce, ki bodo opravljali delo na področju športa in ne bodo vpisani v razvid.

Vpis v razvid

Za več informacij glede vpisa v razvid vam je na voljo predstavnik MIZŠ, gospod Janez Kostanjevec (janez.kostanjevec@gov.si).

Strokovni delavec v športu

Vpis v razvid strokovnih delavcev v športu