Dokumentacija pri pridobitvi licence B ali C

Navodila za izdajo licence B, C, UEFA B, Futsal B, Futsal C, Ž UEFA, Ž C,  B in C:

Trenerji, ki ste pridobili ustrezno, trenersko izobrazbo na podlagi izdane diplome od  NZS ali FŠ, licence pa še nimate in trenerji, ki ste že imeli licence morate za dvig licence, na DNTOZ Ljubljana, dostaviti naslednje dokumente:

  • Diplomo (kopijo)
  • Izpolnjena pristopna izjava (spodaj)
  • Izpolnjen zahtevek za izdajo licence (spodaj)
  • Slika v velikosti za o.i. v elektronski obliki
  • Potrdilo o plačilu članarine (20 €) in licenčnine (višina odvisna od licence-obkroži na zahtevku)

Na podlagi statuta se lahko izda:

1. redna licenca-trenerji, ki imajo letno min. 60 točk, plačilo članarine in licence;

2. administrativna licenca-trenerji, ki niso bili aktivni več let in imajo plačano članarino ali trenerji, ki želijo med letom pridobiti višjo licenco in so se udeležili ustreznih seminarjev. Ta licenca se lahko koristi le enkrat v šestih letih;

3. začasna licenca-trenerji, ki so pridobili prvi strokovni naziv v tekočem letu po končanih licenčnih seminarjih, so člani DNTOZ Lj., imajo plačane vse obveznosti;

4. častna licenca;

Več v statutu DNTOZ.

Trenerji oz. DNTOZ morajo podati zahtevo za dodelitev ustreznih licenc na uradni naslov ZNTS. Popolne zahteve s plačanimi zneski za izdajo licenc se realizirajo v 15. dneh od prejema zahtevka tako, da komisar za licence le-te posreduje DNTOZ. Licence veljajo za tekmovalno sezono od 1.7. tekočega leta, do 30.6. naslednjega leta.

Izpolnjene dokumente lahko pošljete in potrdila o plačani licenčnini in članarini lahko pošljete tudi na mail info@dntoz-ljubljana.si.
Ali po običajni pošti na:
(Društvo nogometnih trenerjev območnega združenja Ljubljana), DNTOZ Lj., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
Št. trr za plačila: SI56 0204 2025 4874 628,
Sklic: 00 2017,
Namen: licenca 2017-2018

pristopna izjava.doc

zahtevek za izdajo licence.doc