Dokumentacija pri pridobitvi licence B ali C

Trenerji, ki ste pred časom pridobili trenersko izobrazbo B in C in vam je NZS izdala diplomo, licence pa še niste nikoli dvigovali, morate za dvig licence B ali C na DNTOZ Ljubljana dostaviti naslednje dokumente:

 • Diplomo (kopijo)
 • Izpolnjena pristopna izjava
 • Izpolnjen zahtevek za izdajo licence
 • Slika
 • Potrdilo o plačilu članarine (20 €) in licenčnine

pristopna izjava.doc

As v nogah, nogometni projekt Branka Zupana

POSLANSTVO inštituta je raziskava in razvoj novih, svežih idej ter ustvarjalnih pristopov, ki bodo vsem akterjem v nogometu pomagala izboljšati kakovost in učinkovitost njihovega dela.

unnamed

ZUPY SPORT
Barbara Rudolf Šparavalo, koordinatorka programov

Kontaktne informacije:

Vabilo na 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana

VABILO NA 16. REDNO SKUPŠČINO DNTOZ LJUBLJANA,
KI BO V NEDELJO DNE 26.02.2017 V PROSTORIH
OSNOVNE ŠOLE ANTONA SLOMŠKA NA VRHNIKI
S PRIČETKOM OB 11,30 URI

Na osnovi STATUTA DNTOZ Ljubljana sklicujem 16. redno skupščino DNTOZ Ljubljana, ki bo v nedeljo dne 26.2.2017 v prostorih O.Š. Antona Slomška na Vrhniki s pričetkom ob 11 uri.

PREDLAGAM SLEDEČI DNEVNI RED:

 1. – OTVORITEV SKUPŠČINE
 2. – IZVOLITEV: DELOVNEGA PREDSEDSTVA
                            VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
                            ZAPISNIKARJA
                            OVEROVATELJA ZAPISNIKA
 3. – POROČILO VERIFIKACIJSKE KOMISIJE
 4. – PREGLED IN POTRDITEV ZAPISNIKA 4. SKUPŠČINE
 5. – POROČILO O DELU DNTOZ LJUBLJANA
      FINANČNO POROČILO IN
      FINANČNI PLAN 2017
      POROČILO N. O. DNTOZ LJUBLJANA
 6. – PREDLOG: SPREMEMBA STATUTA DNTOZ LJ.
 7. – PREDLOG: PRAVILNIK O VOLITVAH V ORGANE DNTOZ
 8. – PODELITEV PRIZNANJ
 9. – IZVOLITEV PODPREDSEDNIKA DNTOZ LJUBLJANA
 10. – POBUDE IN VPRAŠANJA